Slovenskí  záprahárisvetovej špičke

   Na konci sezóny vyhodnocovala Medzinárodná jazdecká federácia FEI rebríček medzinárodných záprahových jazdcov FEI Top Driver Awards 2009. Táto cena sa udeľovala v rámci kategórie jednozáprahov, dvojzáprahovštvorzáprahov.

  Pre slovenských vozatajcov je zaujímavý hlavne rebríček dvojzáprahov, keďže tento rok reprezentovali Slovensko v tejto kategórii. bola pochopiteľne najviac obsadená vzhľadom na tohtoročné majstrovstvá Sveta dvojzáprahov.

  Do rebríčka sa rátali výsledky zo 17 pretekov  v Európe a v Kanade. Medzi týmito boli aj CAI-A Topoľčianky. Súťažiacim sa započítavali štyri najlepšie výsledky z týchto pretekov a v prípade rovnosti bodov rozhodol vyšší počet víťazstiev.

  Hodnotených bolo spolu 90 jazdcovmedzinárodnou jazdeckou licenciou, medzi nimi aj majstri sveta. Slovenské farby zastupovali Josef Hrouda, Miroslav Matúška a Pavol Gašpar. Josefovi Hroudovi sa podarilo obsadiť vynikajúce 6. miesto. Miroslav MatúškaPavol Gašpar sa tiež umiestnili na výbornom 34. a 35. mieste v tomto svetovom rebríčku. Je to o to cennejšie, že všetci sa zúčastnili len na štyroch zo 17 hodnotených pretekov.

  Po získaní majstrovských titulov Čiech a Slovenska ako reprezentanta s dvojitým občianstvom je toto ďalším dôkazom, že voľba postaviť Josefa Hroudu na čelo reprezentácie bola správna. Dúfame, že aj naďalej bude pomáhať slovenskému záprahovému športu napredovať napríklad aj formou sústredení, ako to bolo v tomto roku.